20 mars 2009

Wikimedia Commons

Wikimedia commons är en är en databas för fria bilder, videofilmer samt musik och ljud. Materialet på Commons består både av filer som laddats upp direkt av upphovsmän samt material från olika fria bildkällor och inscannade bilder vars upphovsrätt har upphört - med andra ord.. bilder som får användas!!
Du kan söka på bilder efter ämne, egenskaper eller upphovsman
Håll till godo

http://commons.wikimedia.org/wiki/Huvudsida
Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar