17 mars 2009

Ledarskap i klassrummet

Torsdagen den 12 mars samlades 300 pedagoger i Pilbäcksskolans matsal för att lyssna till två av lärarna från SVTs serie klass 9A, Gunilla Hammar Säfström och Stavros Louca. Evenemanget var sponsrat av Livsstil Kronoberg, AV-Media och Regionförbundet södra Småland.

Gunilla inledde med att berätta om hur hon likt 7 andra lärare runt om i Sverige hade fått ett mail i sin inbox med frågan från SVT ”Tror du att man på 17 veckor kan få en av Sveriges sämsta klasser till att bli en av de tre bästa?”
Efter inledande samtal med SVT och deras inhyrda proffs-coacher tackade alla tillfrågade lärare ja till uppdraget att lyfta klass 9A. Tv-teamet från SVT fanns där fem timmar varje dag men interagerade aldrig med lärarna eller eleverna, och tillslut glömde man att de fanns där, berättade Gunilla.

Gunilla som är lärare i svenska och livskunskap poängterade vikten av respekt för varandra när man talar och lät ofta ungdomarna sitta i ring för att lättare få ögonkontakt med varandra. Hon lät också ungdomarna skriva romaner som inleddes med födseln och som skulle handla om livet, om relationer, om att bli förälder. Romanen skulle innehålla flera kapitel och avslutas med ålderdomen. Hon använde elevernas material som högläsning för klassen och särskilt en flicka stack ut som en blivande skribent/författare, där eleverna faktiskt trodde att det som flickan skrivit var skrivet av en världsberömd författare.

Stavros Louca, som är matte- och fysiklärare, tog sen vid och berättade om sin bakgrund som invandrare och sin familj med flera vuxna barn. Han hade sedan år 2000 arbetat som lärare i Rinkeby när han också fick mailet från SVT. Klassen han arbetade med i Rinkeby bestod som han själv beskrev det av gangsters och det gällde att ge ett förstaintryck som bestod. Därför hade han presenterat sig själv som en f.d fängelsekund och invandrare när han första gången träffat eleverna. Utmaningen med klass 9A antog han eftersom han tyckte han kunde göra skillnad i klassrummet. Stavros ledord är engagemang och beröm.

För att lyckas med undervisning i en klass med många invandrargrupper krävs att man ser varje individs kulturella bakgrund och utgår från den, greker och turkar, iranier och irakier, Jugoslaver, palestinier och israeler etc. Detta gjorde Stavros genom upprepade teambuildingövningar för att därefter låta dessa övergå i ren undervisning.
Både Stavros och Gunilla betonade också vikten av att möta elevernas föräldrar på bästa sätt, genom att försöka ta fram det bästa hos eleverna och inte ständigt påtala deras fel och brister. Med detta avslutades den lyckade kvällen på Pilbäcksskolan - av Nina Englund Regionförbundet Södra Småland

Artikel i Smålandsposten
Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar