19 mars 2009

Heta skrifter!

Två heta frågor som är svåra att få svar på är "Vad innebär digitalkompetens?" och "Källkritik på internet". Har hittat några skrifter som tar upp dessa frågor. (klicka på bilderna för att ladda ner pdf)

K(l)okbok: Under februari genomförde rektorsakademien nätverksträffar på temat digital kompetens i Göteborg, Helsingborg och Stockholm med 400 deltagare. Resultatet blev en k(l)okbok. Tack Lena för tipset!


Vilseledning på internet:Denna studie vill diskutera på vilket sätt Internet skulle kunna utnyttjas för medveten vilseledning med allvarliga konsekvenser. Sexton exempel på avsiktlig vilseledning med hjälp av Internet i privat- och affärslivet har undersökts- av Gunnar Sjöstedt


Källkritik för Internet:  Skriften avser att kartlägga, diskutera och analysera de nya källproblem som Internetanvändare ställs inför när man söker kunskap på Internet och försöker skilja ut användbar sådan från annan slags information som också bjuds ut via nätet. -av bl.a Torsten Thurén


Läs, fundera och reflektera ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar