1 apr. 2014

Medie- och informationskunnighet – MIK (Medveten medieanvändning)

För ett tag sedan släppte Statens medieråd sidan http://mik.statensmedierad.se/ 

Sidans uppgift är att skapa förståelse för IT/Media i samhället

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier
På sidan kan man gå en kurs för att fortbilda sig själv och klassen inom IT/Media. Sidan har lektionstips med länkar till ex film, reflektionsfrågor och kopplingar till läroplanen. 

Jag ska försöka ta mig igenom materialet, som är skrivet på ett lättfattligt sätt och återkomma! :)