7 jan. 2015

Appar, ipads och läsning, F-3 - LNU (Kalmar/Växjö)

Appar, ipads och läsning, F-3
Har fått uppdraget från Linnéuniversitetet att prata om appar och läsning för blivande pedagoger för år F-3.

Bokbloggar:
Ett sätt att dokumentera böckerna och få ut budskapet kan vara att göra en bokblogg.
Bloggarna kan ha lite olika syften.

Tipsblogg - av elever för elever
Bregårdsskolans elever tipsar om böcker

Den magiska dörren
Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.


Viskriver.nu
En enklare variant av bibblis, där pedagogerna lägger upp elevernas alster.


ibiblioteket 
Tanken med ibiblioteket.se är att ge bibliotek ett tillgängligt digitalt bestånd
Lärare och elever från förskoleklass till årskurs 9, skall kunna hitta professionellt värderat material som passar för verksamheten.

Minibladet
MiniBladet.se är en helt ny webbsida som är reklamfri för barn och öppen för alla.
MiniBladet ska vara en länk mellan barn, föräldrar, skolor, dagstidningar och syftar till att ett direkt samarbete ska komma igång.

Podradio
Cirkelpodden drivs av två bibliotekarier som bjuder in till samtal kring böcker. Tanken är att man parallellt med deras sändningar läser böckerna i klassen.

Boktipsblogg - elever filmar sina egna boktips


Boktips i photostory
Lärare som tipsar om en bok och använder programmet Photostory och egna bilder.Appar

iMovie
Låt eleverna spela in en trailer till boken de läst, återskapa en händelse ur boken.
Boktrailer gjord i iMovie- Rum 213 http://www.youtube.com/watch?v=jJk26V6zY1Y 


Berättande/samtalet
More than one story
Ett kortspel för att bygga broar mellan människor i alla åldrar, från alla bakgrunder och kulturer.
Låtsas svara som en karaktär ur boken.

Story Wheel
Appen inspirerar till berättande. Skapa en berättelse tillsammans, varje elev har 30 sekunder att bidra med sin del till berättelsen. Den färdiga berättelsen kan ha upp till 12 bilder och kan skickas med epost.


Toontastic
Gör egna historier där du kan rita, animera och dela dina egna seriteckningar och berättelser.

Puppet Pals
Skapa en dockteater med olika karaktärer. Använd de som följer med, eller ta egna bilder. Gör en egen "dockteater" utifrån berättelsen i boken. 

Story Creator
Gör multomodala böcker. Infoga bilder, ljud, text och video.
Visa för klassen - påbörja en berättelse och låt andra fortsätta.

BookCreator
Gör multomodala böcker. Infoga bilder, ljud, text och video som du kan placera på "boksidan".
Visa för klassen - påbörja en berättelse och låt andra fortsätta.

VisualPoetry
Samla ord, tankar, känslor kring boken du läst. Skriv in dem i Visual Poetry och skapa fina "ordbilder".

Comic Life
Illustrera en händelse ur boken med hjälp av bilder och pratbubblor. En egen seriestrip!

Bitsboard
Använd för att skapa bildordlistor där eleverna kan öva i olika former av spel, ex memory, rätt ord till rätt plats, få orden upplästa. Kräver en del förarbete av dig som pedagog.

Flashcards
Finns många olika appar som hanterar flashcards - (ordkort) med olika möjligheter.
Skriva text, lägga till bilder, spela in ljud, få texten uppläst.

Läsa
Tröjan Tula
Bestäm vad som ska hända i berättelsen.

Dagspöket
En enkel interaktiv bok.

Läs och Skriv 
Bornholmslek
Bornholmsmodellen stimulerat tusentals barns språkliga medvetenhet och givit dem en god start på läsinlärningen.

Skolstil
Skriv och få texten ljudad och uppläst.

Bokstavslek
I Bokstavslek kan barnet bekanta sig med bokstäver och ord på tio olika språk

Bokstavspussel
Appen Bokstavspussel består av fotografier. Till varje fotografi finns bokstäver i oordning som tillsammans bildar ordet på bilden.  

Ordensmagi
Ordens Magi är en unik app som låter barn bygga vilka ord som helst genom att använda talande flyttbara bokstäver och höra ljudet av bokstäverna och orden som de bygger. Appen använder sig av avancerad text-till-tal teknik och kan uttala och stavningskontrollera ett obegränsat antal ord.

Skriv och läs (Write reader)
Skriv och Läs är en app som kan användas i läs- och skrivinlärningen. I appen kan barnet skapa egna böcker genom att lägga till foton/bilder, text och ljud.  

Läsguld
Appen lär ut hur man sätter ihop bokstavsljuden till riktiga ord. Detta är något av det mest grundläggande för vår läsförståelse och något som bör övas om och om igen tills det sitter i ryggmärgen. Först när man behärskar denna del av läsningen har man en grund och självförtroende nog att gå vidare med längre och svårare ord. 

Knäck läskodenSyftet med ”Knäck läskoden” är att träna på sådant som man har nytta av när man ska lära sig läsa: bokstävernas form, skrivriktning och ljud. Detta är grunden i läsningen. Genom denna träning lär sig barnen något viktigt: att bokstäverna representerar ljud som tillsammans bildar ord som har betydelse.