Om mig

Anna Prissberg, jobbar som it-pedagog på AV-Media Kronoberg. Är utbildad 1-7 lärare och har jobbat som det några år, därefter halkade jag in på data och ny teknik. Jobbar med att informera, inspirera och utbilda pedagoger i hur man kan använda datorer och ny spännande teknik i klassrummet.

Vill gärna ha utmaningar och är nyfiken på nya verktyg och vill se möjligheter hur ny teknik kan stimulera såväl elever som lärare!