18 feb. 2010

Hans Rosling i Växjö!


I går var Hans Rosling på besök! 250 personer lyssnade och förundrades över "bubbel-diagrammen". Hans föreläsning spelades in och kommer att läggas ut på http://www.ungkommunikation.se/ - kommer säkert att länka till filmen när den är klar.

Efter föreläsningen höll vi en kort workshop på AV-Media. Mathias Ahrn, lärare på Teleborg Centrum visade hur Gapminder fungerade och hur han jobbade med programmet tillsammans med eleverna.

Avslutningsvis spelade vi gapminder-roulette. En projektor hade monterats så att bilden visades på ett bord. Vilket gjorde att vi kunde lägga ut marker på bordet för att spela med gapminder-diagram.

Gapminder är ju ett helt otroligt program. Tack vare det så förstår ju till och med jag statistik! Både Mathias och Hans Rosling fokuserade dock inte så mycket på statistik utan mer att försöka få våra ungdomar att vidga sin världsbild och mer förstå hur och varför.Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar