5 feb. 2010

Hans Rosling föreläser i Växjö!

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet. Nyligen utsågs han till en av världens 100 främsta tänkare av det amerikanska magasinet Foreign Policy.

Hans Roslings Gapminder är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar för att göra statistiska data lätta att förstå och sätta i ett sammanhang, genom digital visualisering.

I februari ger han en föreläsning i Växjö.

Föreläsningen erbjuds som ett sammarrangemang med AV-Media Kronoberg. Efter förmiddagens föreläsning av Hans Rosling, visar representanter från AV-Media Kronoberg, programmets funktioner och exempel på användning i skolan. Förevisningen har ett begränsat antal platser så vänligen anmäl din närvaro till http://www.avmkr.se/publish/ungkommunikation@lnu.se,, eller ring 0470-76 75 05.

Aktiviteterna är ett samarrangemang mellan Ung Kommunikatation och AV-Media Kronoberg.

Datum och klockslag: 2010-02-17 09:30 - 2010-02-17 11:00
Plats för evenemang: Linnéuniversitetet, Växjö, sal Leonardo (hus F)
Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar