21 sep. 2011

Föreläsning för studenter!

I måndags höll jag en föreläsning för lärarstudenter som läste sista terminen. Föreläsningen handlade om Hur använder vi IKT-verktyg i det pedagogiska arbetet? Under föreläsningens gång vände jag lite på begreppet och försökte få fram att det idag ser annorlunda ut när det gäller tekniken och hur ska skolan anpassa sig efter hur det ser ut idag. Nedan följer de länkar som jag visade:


Geocaching
https://sites.google.com/site/geocachingenlarandelek/

Statistik med Gapminder
http://www.gapminder.org
www.omvärld.se

Förteckning över verktyg för alternativa verktyg för skolan
http://www.ungkompensation.se

Språklänk portalen - mängder av länkar som är användbara i språkundervisning.
http://www.spraklankportalen.se

Bambuser - sänd ut strömmande egenproducerade sändingar
http://www.bambuser.com

Historiaboken på nätet
http://www.hist.se betaltjänst

AV-Medias hemsida
www.avmkr.se

SLI - Svenska läromedel på internet
www.sli.se  (studenter kan skapa konto)

Matte på flera språk
http://www.webbmatte.se

Webbmagistern - övningssida
http://www.webbmagistern.se

Matte för gymnasiet
http://www.matteboken.se

Goda exempel, tv, radio och handledningar!
http://www.ur.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar