22 mars 2010

Hur många klick bort? En lek på wikipedia!


Läser Kristina Alexandersons blogg och hittade det här tipset om Wikipedia!


Klippt och klistrat direkt från Kristinas blogg-inlägg!

Hur många klick bort?
Leken går, i korthet, till på följande sätt:
Klassen, gruppen, eleverna väljer en gemensam artikel på Wikipedia. Det kan vara ett gemensamt tema (politik, kärlek), en person (Churchill), ett land (Norge). Detta tema ska målet för klickande genom Wikipedia.

De surfar in på Wikipedia, och där använde de den geniala funktionen “slumpartikel”, som finns i vänstermenyn på Wikipedia, och funktionen slumpar fram en artikel, som ska vara lekens startpunkt.


Sedan ska eleverna ta sig från slumpartikeln till “målartikeln” (gemensamma temat) med så få klick som möjligt.


Sedan kan eleverna tävla genom att slumpa fram en annan ny Wikipedia artikel och sedan ska de försöka ta sig till “målartikeln” med färre klick.


Jag tänkte, vilken bra lek, vilket roligt sätt för eleverna att pröva sin allmänbildning. Sedan kan de berätta för varandra hur de tänkte när de klickade sig fram genom uppslagsverket. Jag prövade naturligtvis, och satte Olof Palme som mål, det här blev min resa genom Wikipedia:
Provade en gång till med Olof Palme som målartikel på Wikipedia, och slumpade fram artikeln: Tsar (film) kändes svårt så jag valde Filmfestivalen i Cannes, och sedan artikeln om Ingmar Bergman, klicka till Sverige, och klicka till statsminister till Sveriges statministrar till Olof Palme. Det tog mig alltså sex klick från Tsar (film) till Palme.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar