30 nov. 2009

Kristina Alexandersson från Webbstjärnan

Gör en webbplats av skolarbetet och vinn 20 000kr!
-Så lyder uppmaningen från Webbstjärnan http://www.webbstjarnan.se/
På webbstjärnan har elever möjlighet att publicera sina arbeten på nätet. Istället för att sätta upp det på väggen i klassrummet. Finns tävlingar för olika skolåldrar.

Under vår Stockholmsvistelse fick vi träffa Kristina Alexandersson, en gymnasielärare som jobbar på Enskilda Gymnasiet. Enligt henne själv var hon helt okunnig vad det gällde att använda dator i undervisningen och än mindre använda nätet som resurs. Av en händelse gick hon på ett seminare från Webbstjärnan, där hon trodde att hon skulle lära sig att "skriva för webben". Det hela slutade med att hon fick lära sig att använda bloggverktyget Wordpress (samma verktyg som finns på http://www.blogg.avmkr.se/ ) där hon kunde publicera klassens arbete. Resultatet blev en webbsida om romanen "Låt den rätte komma in" - http://www.attbesokaenroman.se/ som vann pris!

Idag har Kristina många bloggar som behandlar olika ämnen;
Konflikten i Colombia
Frankrike och den ekonomiska krisen
Strindberg möter Karlsson

Det var mycket intressant att lyssna på Kristinas väg från "noll koll till någorlunda koll" (åter igen - enligt henne själv) Spontant kändes det som att Kristina var en person som kan engagera och inspirera många andra pedagoger att se möjligheterna med att använda ex. bloggen som metod i undervisningen.

AV-Media ska absolut bjuda in Kristina att hålla seminare och workshops här i Växjö! Håll utkik på vår hemsida!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar